Wie zijn wij ?

Murvin

Murvin heeft vanuit het Rode Kruis ervaring met crisisbeheersing en opgeschaalde zorg. Hij heeft de implementatie van de Noodhulpteams aangestuurd en is daarmee bekend met veranderingsstrategieën, bestuur en beleid. Hij heeft ervaring in het managen van crises onder meer tijdens de Ijsland vulkaan uitbarsting (2011), waarbij duizenden reizigers op Schiphol waren gestrand. Daarnaast maakt Murvin onderdeel uit van de BeNeLux Emergency Response Unit en heeft een uitgebreid internationaal netwerk in de crisisbeheersing. Murvin heeft een master in de bestuurskunde en een master in de bedrijfskunde.

Peter

Peter is deeltijd werkzaam als ambulanceverpleegkundige in Hollands Midden en is daardoor bekend met de uitdagingen op de werkvloer. Ook heeft Peter vanuit het Rode Kruis ervaring met (de voorbereiding op) crises als eindverantwoordelijke voor de noodhulp in de regio Hollands Midden. Hij heeft ervaring in de geneeskundige en gemeentelijke kolom en heeft zowel op landelijk als regionaal niveau de implementatie van het GGB model vanuit het Rode Kruis begeleid. Peter heeft ervaring met het managen van crises, onder meer tijdens de vluchtingen crisis in 2015.